LÄRMILJÖ

LÄRMILJÖ

Vi gillar att vara ute! Vi kan vara på gården men det finns också gott om skogsgläntor och parker i närheten. Det är roligt att gå på kortare eller längre turer och utflykter. 

Men om vi ska berätta om just inomhusmiljön har Upp & Hoppa valt att dela in den efter viktiga områden som läroplanen (Lpfö 2018) definierar, till exempel språk, matematik, teknik, digitalisering, naturkunskap för att nämna några. Upp & Hoppa delar in miljön i rum för att arbeta med mindre grupper och också kunna samla material som inspirerar inom olika ämnen för en bredare men också djupare inlärning. 

MILJÖ OCH ANPASSNING

Barngrupperna hos Upp & Hoppa åldersindelas. De yngre barnen som har sovvila vaknar i anslutning till Samhällsrummet, Byggrummet och Biblioteket och får en lugnare och tryggare eftermiddag än de äldre barnen som behöver mer utmaning. Upp & Hoppa lägger stor vikt vid planering av arbetspass, material och teman för att skapa rätt utmaningar för barnen. 

Det bästa stället att röra sig är oftast utomhus men på Upp & Hoppa har också Multihallen där vi har idrott och rörelse när vi inte är ute. 

Digi 2
Digi