EN DAG HOS UPP & HOPPA

EN DAG HOS UPP OCH HOPPA

MORGONMÖTE OCH FRUKT

Alla, såväl barn som vuxen, på Upp & Hoppa startar dagen tillsammans på det gemensamma Morgonmötet. På Morgonmötet sätter vi en värdegrund där teater och reflektion över fiktiva situationer och händelser får göra arbetet tydligt för barnen. Morgonmötet syftar även till att skapa gemenskap och grund för delaktighet där information som rör alla delas. På Morgonmötet kanske också gäster dyker
upp som kan berätta mer om olika teman…

ARBETSPASS

Efter Morgonmötet väntar dagens första arbetspass som antingen genomförs inne eller ute. Arbetspassen har en lekfull karaktär men syftar till att arbeta mot läroplanens olika målsättningar. Varje arbetspass har ett tema såsom till exempel matematik, språk eller idrott och rörelse.

LUNCH

Efter dagens första arbetspass är det dags för lunch. Lunchen äts inne eller ute och är sammansatt med tanke på kropp, knopp och miljö. Vi lagar mycket ekologisk mat och mindre halvfabrikat. Vi pratar om vad vi äter och vad olika födoämnen ger oss.

ARBETSPASS

Det andra arbetspasset är kortare än det första men är i likhet planerat och syftar till att arbeta mot läroplanens olika målsättningar. De yngre barnen får i lugn och ro vakna från vilan och deras eftermiddagspass har ett lugnare tempo.

MELLANMÅL OCH LEK

Sedan väntar mellanmål och lek och senare frukt igen för dem som behöver. Vi är gärna ute på gården eller i närliggande omgivning men kan även vara inne vid behov.