OM UPP & HOPPA

OM UPP & HOPPA

Upp & Hoppa Akademien är en förskolekoncept med idrotts- och rörelseinriktning som vill adressera utmaningar som är viktiga för vår framtid. Det handlar om perspektiv både utifrån individ men även i större kontext såsom samhälle och gemensam jord.

INRIKTNING MOT IDROTT OCH RÖRELSE

Upp & Hoppa Akademien erbjuder en förskoleverksamhet där fysisk aktivitet får utgöra en hörnsten. Barn behöver röra på sig åtminstone 60 minuter per dag, trots detta tyder mycket på att barns fysiska aktivitet minskar och stillasittandet ökar. Att barn får röra på sig, äta bra mat och lära sig att ta till vara på sig själv, varandra samt natur och miljö, är ett sätt att bejaka nutidens utmaningar. Barn som går på Upp & Hoppa Akademien erbjuds idrott och rörelse varje dag. Idrotterna bestäms utifrån olika teman under året. Idrottsundervisningen utförs som ett lektillfälle där barnen ”leker” idrott och lär sig hantera såväl teknik och redskap som att ta hänsyn till lagkamrater och regler.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Forskning visar också att vi behöver ta hand om varandra och om vår planet på ett bättre sätt. Därför har Upp & Hoppa Akademien arbete med hållbarhet som en hörnsten. Idrotts- och rörelseinriktningen blir ett verktyg för att arbeta med social hållbarhet där barnets egna behov och vilja tillsammans med andra får utgöra en demokratiskt grund. Barnens intresse ska väckas för miljömässig såväl som ekonomisk hållbarhet och introduceras för olika sätt att resonera kring begreppen utifrån Upp & Hoppas verksamhet och individen själv.

KVALITETSARBETE

Vi gillar systematiskt kvalitetsarbete och har till och med en kvalitetsmodell, med kvalitetsverktyg, framtagen för just Upp & Hoppa Akademien. Modellen bygger på ständiga förbättringar och lägger grunden i hur verksamhetens arbete planeras, genomförs, följs upp och slutligen förbättras. Modellen används både i pedagogiskt och organisatoriskt arbete.