MAT

MAT

Maten är viktig ur såväl hälso- och hållbarhetsperspektiv och därför ska så mycket ekologisk och närodlad mat som möjligt användas i verksamheten. Upp & Hoppa Akademien har ett eget kök och lagar den mesta maten från grunden. Lunchen serveras i Upp & Hoppas egen restaurang där barnen får lära sig att själva ta för sig. Upp & Hoppa Akademien vill ur ett miljöperspektiv öka vegetabilier och minska andelen kött. Verksamheten utgår från Folkhälsoguidens ”Ät SMART‐material som tar upp hur man äter både hälsosamt och miljövänligt. S.M.A.R.T står för:

S = Större andel vegetabilier

M = Mindre andel ”tomma kalorier”

A = Andelen ekologiskt ökar

R = Rätt kött och grönsaker

T = Transportsnålt

Upp & Hoppa erbjuder specialkost för de barn som av religiösa skäl eller på grund av allergi behöver detta. Upp & Hoppa använder inte mandel, nötter eller sesamfrö i sin matlagning. Upp & Hoppa följer Livsmedelverkets råd om bra måltider i förskolan och även Kommuner och Landstings rutiner för säker livsmedelshantering.