HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Upp & Hoppa Akademien har en positiv framtidstro och ska i sin utbildning ge barnen verktyg för att utveckla kunskaper om hur hållbarhetens tre dimensioner är sammanlänkade. Verksamheten ska väcka intresse för hur de hållbara dimensionerna påverkas både ur ett personligt men även samhälleligt och globalt perspektiv.

Upp & Hoppa Akademien vill:

    • som exempel på arbete med social hållbarhet, uppmuntra barnen att utveckla ett förhållningssätt till sig själv, sina medmänniskor och olika behov med fokus på demokrati

    • som exempel på arbete med miljömässig hållbarhet, stimulera barnets intresse för och ge kunskap om ekologiska fot- och handavtryck genom matvanor, konsumtion och återvinning

    • som exempel på arbete med ekonomisk hållbarhet, väcka nyfikenhet och intresse för olika sätt att använda resurser och tydliggöra samband mellan barnens behov och önskemål vad gäller konsumtion i relation till den ekonomiska aspekten

Upp & Hoppa definierar hållbarhet som ett tillstånd som är gott, som har balans och som kan fortgå. Därför ska verksamheten stå för en hållbar balans i arbetet med hållbarhet. Det är viktigt att arbetet med hållbarhet utgår från den egna individen och verksamheten ska aktivt arbeta efter att uppmuntra bra insatser och samtidigt motarbeta negativa jämförelser eller dömande åskådningar.

Läs mer om planetära gränser och sätt att arbeta med hållbarhet och de globala målen: