VISION

Vision

Vision och värdegrund är Upp & Hoppa Akademiens grundpelare och anledning till att finnas till. För att skapa en stark teamkänsla och gemensam plattform för både barn och personal har Upp & Hoppa Akademien följande vision:

Upp & Hoppa Akademien är en förskoleverksamhet i rörelse. Vi finns för att skapa en god grund för barns relation till sig själva, sin omgivning och sin miljö. Genom idrott, rörelse och hållbara strategier lägger vi tillsammans grunden för framtiden.

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara”

Vision och ledord ska få genomsyra arbetet såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Alla i verksamheten ska känna till dessa ord och aktivt sträva efter att leva upp till dessa. Vision och ledord ska utgöra grunden på vilken allt verksamhets- och kvalitetsarbete ska få vila.