KVALITET

KVALITET

Vi gillar systematiskt kvalitetsarbete och har till och med en kvalitetsmodell, med kvalitetsverktyg, framtagen för just Upp & Hoppa Akademien. Modellen bygger på ständiga förbättringar och lägger grunden för hur verksamhetens arbete planeras, genomförs, följs upp och slutligen förbättras. Sedan börjar vi om igen! Modellen används både i pedagogiskt och organisatoriskt arbete.  

Det finns många sätt att såväl definiera som mäta kvalitet och Upp & Hoppa Akademien väljer att göra det genom att aktivt arbeta med faktorer som genom som genom forskning är identifierade som extra viktiga att adressera för att uppnå goda resultat i en organisation. 

Exempel på viktiga faktorer är hur Upp & Hoppa arbetar med barn och familjer, dem som vi faktiskt finns till för, och hur verksamheten kan förbättras utifrån dess perspektiv. Vidare utgörs anställda och verksamhetsprocesser av andra viktiga faktorer men även intressenter och ett medvetet hållbarhetsarbete spelar viktiga roller.  

De kvalitetsverktyg som används syftar till att mäta hur det går för verksamheten på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att säkra upp så att dagliga rutiner förblir väl genomförda och att avvikelser snabbt kan identifieras.

Vidare arbetar Upp & Hoppa med kvantitativa kvalitetsmått, en typ av nyckeltal för arbetet med kvalitet. Syftet med nyckeltalen är jämförelse så att Upp & Hoppa ständigt kan basera sina beslut på fakta och utvecklas inom de viktiga områdena.