IDROTT & RÖRELSE

IDROTT OCH RÖRELSE

Nationella riktlinjer rekommenderar barn och unga att ägna sig åt fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag. Upp & Hoppa Akademin har därför valt att ha idrott och rörelse som en hörnsten och erbjuder alla barn i verksamheten dagliga aktivitetspass.

HOS UPP & HOPPA

Fysisk aktivitet kan utgöras av många faktorer och handlar inte enbart om en intensiv idrottsutövning. Det är till exempel viktigt att vardagsmotion såsom lek och spring, att cykla och sparka boll får en naturlig del av dagen. Utöver detta uppmanas dock barn och unga att röra sig mer intensivt tre gånger i veckan och aktiviteterna för detta kan variera. Alla barn hos Upp & Hoppa Akademien har idrotts- och rörelsepass utefter ålder och förmåga. Aktiviteter anpassas efter barnets fysiska kapacitet och det är viktigt att aktiviteterna är lustfyllda och att barnet kan klara av utmaningarna. Ofta hålls rörelsepassen utomhus men kan även hållas inne i Upp & Hoppas multihall. Multihallen är till för idrott och rörelse och har utrustning som är anpassad för detta. Upp & Hoppa har en egen gård och har dessutom i direkt anslutning en park och en skogsglänta för spännande lek. Utöver detta gillar Upp & Hoppa utflykter och miljöombyten och kan vara borta en förmiddag eller heldag.

IDROTT OCH RÖRELSE SOM VERKTYG

Inriktningen mot idrott och rörelse är också ett användbart verktyg för barnen att lära sig såväl integritet som tillit till sin egen förmåga. Barnen får öva sig i att agera enskilt, samspela i grupp och hantera konflikter såväl som att förstå rättigheter och ta ansvar för gemensamma regler. Motoriken, koordinationen och rörelsen får stå i fokus men även barnens förmåga att lyssna och reflektera över egna och andras uppfattningar. Detta är även grund för att lära barnet att bli uppmärksam och känna sina behov och lägga grund för den egna hälsan och välbefinnandet. Idrottsinriktningen ger även Upp & Hoppa Akademien ett extra verktyg för barn att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar öppenhet för skilda uppfattningar samt att barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga.

Läs mer om vikten av fysisk aktivitet bland barn: