VARFÖR VÄLJA UPP & HOPPA

GODA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA UPP & HOPPA

Vi vet att barn i förskoleålder är för stillasittande. Upp & Hoppa Akademien erbjuder barn plats på en förskola med idrotts- och rörelseinriktning. Det är en bra utgångspunkt för att lägga hållbara hälsostrategier!

Vi arbetar med hållbarhet ur alla tre hållbarhetsdimensioner; social, miljömässig och ekonomisk, och vill bidra till en bättre framtid!

Vi gillar systematiskt kvalitetsarbete och har till och med en kvalitetsmodell, med coola kvalitetsverktyg, framtagen för just Upp & Hoppa Akademien!

Vi vill jobba för det som gör skillnad. Stora framsteg börjar i små kroppar och knoppar!

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara”