OM KONCEPTET

OM KONCEPTET

Initiativet till att starta Upp & Hoppa Akademien har tagits av Jonas & Eleonora Fröberg. Jonas är före detta professionell tennisspelare och Eleonora har en examen i kvalitet. Tillsammans har de tre barn och idéen har vuxit fram under en längre tid.

”Vi är själva intresserade av idrott och rörelse och har i  de förskoleverksamheter vi mött genom åren efterfrågat mer aktivitet. Hos Upp & Hoppa vill vi erbjuda god grund för hållbara livsstrategier genom aktivitet, bra mat och sunda relationer”

Hopp 4

Jonas har haft en professionell tenniskarriär och menar att schemalagda aktiviteter är bra men det bästa är att som barn ges möjlighet att leka aktivt, inte minst spontana idrottsrelaterade lekar. På så vis kan intresse och engagemang för fysisk aktivitet ökas bland barn och unga.

”När jag växte upp fanns rörelse på ett naturligt sätt i den dagliga leken, jag upplever att det är mindre rörelsebaserad lek till förmån för stillasittande aktiviteter. Idén till Upp & Hoppa föddes i takt med att jag och Eleonora saknade idrott och rörelse som inslag i de förskoleverksamheter vi mött. Vår vision är att låta barnen både få prova på olika idrotter men också och uppmuntras till att leka aktivt och lära sig att ta hand om sig själv och sina relationer, där har vi ju idrott som ett bra verktyg.”

Trots att Upp & Hoppa har en idrottslig inriktning är det viktigaste den pedagogiska förankringen och att uppnå målen i läroplanen vilket ställer höga krav på undervisningen. En av de första att haka på verksamheten är Jonas mamma, Monica, som har 40 års erfarenhet av arbete med barn men också ett livslångt idrottsligt intresse och ett SM-silver i fotboll i ryggsäcken.

”Jag har alltid tyckt att idrott och rörelse är viktigt. Jag har själv fyra barn och flera av dem har spelat på elitnivå inom olika sporter. Det är inte viktigt att vara bra utan att som barn ges förutsättningar för att odla ett intresse”, menar Monica.

Kvalitet är viktig för alla verksamheter och Upp & Hoppa har en egen kvalitetsmodell. Det var när Eleonora kartlade kvaliteten i en kommuns egna verksamheter som idén om Upp & Hoppa fick komma att bli verklighet.

”Jag brinner för kvalitetsfrågor och tror stenhårt på att arbeta med alla delar av en organisation för att uppnå god kvalitet. Det handlar om barnen och deras familjer som vi finns till för och även om våra medarbetare. Vi behöver se till att vi har rätt arbetssätt och att vi gör rätt saker och ständigt strävar efter förbättring. Hållbarhet är en hörnsten i kvalitetsbegreppet och om vi kan så ett frö hos barn att ta till vara på sig själv och sina relationer, sin miljö och resurser kan vi verkligen snacka kvalitet, det vi gör idag blir morgondagens resultat”.

Eleonora har tagit fram en kvalitetsmodell som till vissa delar används inom kommunala verksamheter, modellen kommer att användas i Upp & Hoppas verksamhet på ett förfinat och anpassat sätt.

”Det handlar om att arbeta strukturerat mot mål och att tillsammans arbeta fram det sätt som fungerar för verksamheten. Delaktighet är ett nyckelord och det måste gälla alla, såväl barn som vuxna.”

Upp & Hoppa Akademiens verksamhet startar den 5.e augusti på Serenadvägen 28.