Barn behöver röra på sig åtminstone 60 minuter om dagen. Upp & Hoppa Akademien är ett förskolekoncept med idrotts- och rörelseinriktning som vill adressera utmaningar som är viktiga för vår framtid. Alla barn i verksamheten erbjuds dagligen aktivitetspass som är baserade på ålder och förmåga. Upp & Hoppa Akademien vill bejaka perspektiv både utifrån individ men även i bredare kontext såsom samhälle och gemensamma resurser.

Vi finns för att skapa en god grund för barns relation till sig själva, sin omgivning och sin miljö. Genom hållbara strategier lägger vi tillsammans grunden för framtiden.

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara.

GODA

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA UPP & HOPPA

EN

HÅLLBAR
VISION

FÖLJ

EN DAG HOS
UPP & HOPPA

ANSÖK

OM PLATS HOS
UPP & HOPPA

Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara

Barn behöver röra på sig åtminstone 60 minuter per dag, trots detta tyder mycket på att barns fysiska aktivitet minskar och stillasittandet ökar. Barn som går på Upp & Hoppa erbjuds dagligen idrottsundervisning. Idrotterna bestäms utifrån olika teman under året. Idrottsundervisningen utförs som ett lektillfälle där barnen ”leker” idrott och lär sig hantera såväl teknik och redskap som att ta hänsyn till lagkamrater och regler. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Vi finns för att skapa en god grund för barns relation till sig själva, sin omgivning och sin miljö. Genom idrott, rörelse och hållbara strategier lägger vi tillsammans grunden för framtiden